You are here

Publikace

Muskuloskeletální zdraví kadeřníků

20/12/2019 Typ: Diskusní dokumenty 8 strany

Tento článek je součástí řady diskusních dokumentů, které se zaměřují na odvětví, v nichž se často vyskytují muskuloskeletální poruchy. Shrnuje závěry průzkumu provedeného v rámci projektu ergoHair, jehož cílem je propagovat bezpečné a zdravé pracovní prostředí v odvětví kadeřnictví.

V článku jsou přezkoumávány důkazy a je vyvozen závěr, že několik úkolů a aspektů práce kadeřníků je vystavuje významnému riziku rozvoje muskuloskeletálních poruch. Někteří z nich musejí tuto profesi předčasně opustit, protože práce má nepříznivé účinky na jejich zdraví. Autoři navrhují opatření, která by mohla zmírnit rizika rozvoje muskuloskeletálních poruchyu kadeřníků, a určují oblasti pro další práci.

  • Stáhnout v: