You are here

Publikace

Muskuloskeletální poruchy související s prací: proč jsou stále tak rozšířené? Důkazy z přezkumu literatury

04/05/2020 Typ: Zprávy 69 strany

Tento přezkum literatury zkoumá důvody přetrvávajícího rozšíření muskuloskeletálních poruch u pracovníků v celé EU. Navzdory právním předpisům a preventivním opatřením je výskyt muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací stále vysoký.

Autoři odhalují faktory, které ovlivňují výskyt muskuloskeletálních poruch u pracovníků, včetně měnících se způsobů práce, věku a pohlaví, chování ve vztahu ke zdraví, přesvědčení, psychosociálních faktorů a socioekonomických rozdílů. Dospěli k závěru, že potřebujeme nové přístupy k prevenci muskuloskeletálních poruch, a předkládají určitá doporučení.

Mezi tato doporučení patří přijetí ucelenějšího přístupu k posuzování rizik, který kombinuje fyzikální a psychosociální rizika, jež pro pracovníky představují riziko vzniku muskuloskeletálních poruch.