You are here

Publikace

Muskuloskeletální poruchy a psychosociální rizikové faktory na pracovišti – statistická analýza údajů z celounijního průzkumu

10/12/2021 Typ: Zprávy 113 strany

Tato zpráva představuje koncepční rámec k objasnění rizikových faktorů souvisejících s prací pro muskuloskeletální poruchy a duševní pohodu. Analyzuje údaje z nejnovějšího průzkumu pracovních podmínek v Evropě (EWCS) a Evropského průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER) s cílem zkoumat, jak charakteristiky pracovních míst jednotlivých pracovníků (jako jsou biomechanické a psychosociální faktory) a postupy podniku v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci souvisí s muskuloskeletálními poruchami a pocitem pohody.


Na základě zjištění, že některé psychosociální faktory mají výrazný vliv na výskyt muskuloskeletálních poruch a pocit pohody, zpráva poskytuje doporučení a poukazuje na potřebu komplexních hodnocení rizik, aby bylo možné minimalizovat negativní zdravotní dopady na úrovni pracoviště.

  • Stáhnout v: