You are here

Publikace

Muskuloskeletální poruchy u dětí a mladých lidí – celoživotní přístup k prevenci pro budoucí generace pracovníků

24/04/2022 Typ: Prezentace

Výskyt muskuloskeletálních poruch u dětí a dospívajících je poměrně významný a mnozí mladí lidé vstupují na trh práce s již existujícími muskuloskeletálními obtížemi, které se při výkonu povolání mohou dále zhoršit.


Tato prezentace přináší obecný úvod do tématu a zdůrazňuje důležitost podpory dobrého muskuloskeletálního zdraví u dětí a mladých lidí.

  • Stáhnout v: