You are here

Případové studie

ErgoKita: příklad ergonomických opatření v odvětví vzdělávání

18/03/2020 Typ: Případové studie 14 strany

Tento diskusní dokument je věnován projektu ErgoKita, který zkoumal rizikové faktory muskuloskeletálních poruch učitelů a učitelek mateřských škol a účinky přijatých opatření. V rámci projektu se nejprve měřily fyziologické aspekty práce zahrnující nepřirozené polohy, jako je sezení a zvedání, a následně bylo mimo jiné pořízeno ergonomické vybavení.

Ochraně zdraví pracovníků napomohl nábytek vhodný nejen pro děti, ale i pro dospělé. Zapojení zaměstnanců do rozhodování zvýšilo jejich angažovanost při pořizování daného vybavení a informovanost, což vedlo ke změně chování na pracovišti i mimo něj. Participativní ergonomický přístup se úspěšně uplatňuje v celé řadě odvětví. Uvedená opatření lze zavést i v jiných mateřských školách a zemích.

  • Stáhnout v: