You are here

Publikace

Lepší školství díky podpoře muskuloskeletálního zdraví

24/04/2022 Typ: Zprávy 72 strany

Zapojení škol do problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) může přispět k předcházení muskuloskeletálním poruchám. Začlenění problematiky BOZP do vzdělávání je zásadní pro rozvoj kultury prevence u žáků.


Tato zpráva zkoumá, jak školství může přispět k včasné dlouhodobé prevenci, a přibližuje různé pohledy na bezpečnost a ochranu zdraví. Uvádí příklady úspěšného začlenění této problematiky do vzdělávání v Evropě a přináší doporučení pro navrhování opatření a jejich provádění. Rovněž představuje strategický přístup k systematické podpoře cvičení a prevenci muskuloskeletálních poruch ve školství.

  • Stáhnout v: