You are here

Případové studie

Rakousko: podpůrné programy společnosti AUVA – AUVAsicher a AUVAfit a další iniciativy zaměřené na řešení problematiky muskuloskeletálních poruch

19/03/2020 Typ: Případové studie 9 strany

Z této případové studie vyplývá, že podíl pracovníků s muskuloskeletálními poruchami je v Rakousku vyšší než činí průměr EU. Řešení problematiky muskuloskeletálních poruch je prioritou vnitrostátních strategií v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Společnost AUVA, největší poskytovatel povinného úrazového pojištění v Rakousku, má zákonné pověření poskytovat malým a středním podnikům (MSP) bezplatné poradenství v oblasti BOZP.

Program AUVAsicher se zaměřuje speciálně na prevenci muskuloskeletálních poruch. U malých a středních podniků se setkáváme se specifickými problémy, jako je nedostatečné porozumění a znalosti v oblasti BOZP přímo ve firmě, a iniciativy jako AUVAsicher představují užitečný způsob, jak MSP podat pomocnou ruku.

Společnost AUVA poskytuje podnikům podporu také prostřednictvím programů AUVAfit a BAUfit. Program AUVAfit se konkrétně zaměřuje na duševní a fyzickou pracovní zátěž.

  • Stáhnout v: