You are here

Substituce

Nebezpečné látky je třeba na pracovišti pokud možno zcela eliminovat. Často je lze nahradit bezpečnými či méně škodlivými alternativami nebo místo pracovních procesů, při nichž nebezpečné látky vznikají, používat procesy, při kterých k tomu nedochází.

Eliminace a substituce patří mezi nejdůležitější opatření v právních předpisech EU o nebezpečných látkách. Substituce se nicméně na mnoha pracovištích podle všeho obtížně uplatňuje, a proto je v této oblasti nepochybně zapotřebí více podpory.

Zajistěte, aby substituce byla na vašem pracovišti proveditelná, díky našim příslušným nástrojům, informacím a případovým studiím, které ukazují, jak substituce funguje v praxi.