You are here

Konkrétní skupiny

Evropská pracovní síla je rozmanitá a stejně tak potřeby pracovníků, kteří ji tvoří. Na zdravých pracovištích se tyto specifické potřeby rozpoznávají během hodnocení rizik a při provádění preventivních strategií.

Riziko spojené s nebezpečnými látkami hrozí nejvíce ženám a mladým, migrujícím a dočasným pracovníkům. Důvodem může být skutečnost, že jsou nezkušení, neinformovaní či fyzicky zranitelnější nebo často mění práci či pracují v odvětvích, kde je informovanost o této problematice malá.

Pokyny, případové studie a příklady správné praxe, které jsme shromáždili, ukazují, jak můžete na pracovišti řídit specifické potřeby ohrožených skupin.