You are here

Řízení rizik

Klíčem k efektivnímu řízení rizik je vytvoření kultury prevence – každý na pracovišti by se měl aktivně zajímat o to, jak zajistit bezpečné pracovní prostředí, a zapojit se.

Základním předpokladem efektivní prevence je hodnocení rizik, které také v EU představuje zákonný požadavek, jsou-li na pracovišti přítomny nebezpečné látky. Právní předpisy též vyžadují, aby pracoviště uplatňovala hierarchický přístup k prevenci.

Naštěstí je k dispozici řada nástrojů a informačních materiálů, které nabízejí praktická řešení a mohou vašemu podniku pomoci při dodržování právních předpisů a řízení rizik prostřednictvím provádění efektivního hodnocení rizik a preventivních opatření.