You are here

Fakta a čísla

I přesto, že existují právní předpisy na ochranu pracovníků, představují nebezpečné látky stále významné riziko pro zdraví na mnoha pracovištích v EU. Podle zpráv se nebezpečné látky nacházejí na 38 % pracovišť, přičemž v některých odvětvích jsou to téměř dvě třetiny. Nebezpečné látky způsobují velké procento nemocí z povolání a některé skupiny pracovníků jsou vůči těmto rizikům mimořádně citlivé. Expozice karcinogenům na pracovišti je obzvlášť znepokojivá, jelikož má každoročně na svědomí 80 000 úmrtí a náklady ve výši 2,4 miliardy EUR.

Tato fakta a čísla jsou pouhým náznakem povahy a rozsahu celého problému. Více se dozvíte z našich zpráv, informačních listů a infografiky.