You are here

Karcinogeny

Vlivem expozice karcinogenům při práci v EU každoročně onemocní nádorovým onemocněním 120 000 osob a téměř 80 000 těchto případů končí smrtí. To je nepřijatelné, zejména proto, že mnoha případům rakoviny z povolání by se dalo zabránit řízením uvedené expozice.

Na pracovištích po celé EU se nachází stovky karcinogenů. Řada z nich vzniká při pracovních procesech a obtížně se monitoruje. Podniky často nevědí, že se na karcinogeny vztahují přísnější právní předpisy než na jiné nebezpečné látky.

Karcinogeny by mohly představovat problém i na vašem pracovišti – informujte se v našich uživatelsky přívětivých materiálech a pokynech.