You are here

Zvyšování povědomí

Zaměstnavatelé, vedoucí pracovníci a zaměstnanci si vždy neuvědomují, že se na jejich pracovišti nebezpečné látky nacházejí, a dobře nechápou, jaká rizika představují. Zvyšování povědomí o povaze a výskytu nebezpečných látek, efektivních strategiích řízení nebo ještě lépe eliminace rizik a o platných právních předpisech na ochranu pracovníků je klíčové.

Díky materiálům, které jsme shromáždili, se o uvedených problémech můžete dozvědět více. K dispozici máte také praktické nástroje a pokyny, které vám pomohou posoudit a řídit rizika na pracovišti, a všechny potřebné informace o tom, jak uspořádat vlastní osvětovou kampaň.