You are here
Preventing needlestick injuries

Prevence poranění injekční jehlou

Za jeden rok dojde u zdravotnických pracovníků ke 2 milionům poraněním injekční jehlou, která vedou ke vzniku infekcí hepatitidou typu B a C a HIV[1]. Tento soubor materiálů, který vypracovala Světová zdravotnická organizace (WHO), poskytuje technické a politické pokyny pro zdravotnické pracovníky, administrátory a politiky na podporu bezpečnosti v souvislosti s podáváním injekcí. Více informací