You are here
16/05/2019

Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy - Substancje niebezpieczne pod kontrolą / Healthy Workplaces Campaign 2018-2019 - Manage Dangerous Substances

The "Healthy Workplaces Campaign 2018-2019 - Manage Dangerous Substances" was presented during Enterprise Europe Network Polish National Meeting On the Eve of the Multiannual Financial Framework: the Network's Horizon Europe (15-16.05.2019).

IMG_20190516_115726.jpg

Representative of Central Institute for Labour Protection - National Research Institute (CIOP-PIB) (Warszawa, Poland) presented the "Healthy Workplaces Campaign 2018-2019 - Manage Dangerous Substances" during Enterprise Europe Network Polish National Meeting On the Eve of the Multiannual Financial Framework: the Network's Horizon Europe (15-16.05.2019), Foundation for Promotion of Entrepreneurship (Lodz, Poland).

Przedstawiciel Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego (CIOP-PIB) zaprezentował kampanię "Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy - Substancje niebezpieczne pod kontrolą" podczas Krajowego Spotkania Enterprise Europe Network Na progu Wieloletnich Ram Finansowych: Europejskie Horyzonty Sieci w dniach 15-16 maja 2019 r. W trakcie prezentacji omówiono również współprace CIOP-PIB z ośrodkiem Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości.