You are here

PAimage_0.png

Kampaň „Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž“ je rozdělena do několika prioritních oblastí, které jsou propagovány pomocí zvláštních komunikačních aktivit a propagačních balíčků po celý dvouletý cyklus kampaně. Jedná se o nový prvek, jehož cílem je zaměřit se na konkrétní a relevantní témata týkající se muskuloskeletálních poruch a který přináší širokou škálu zdrojů a materiálů vydávaných a propagovaných podle tohoto harmonogramu:

  • Prevence – říjen až prosinec 2020
  • Fakta a čísla – leden až březen 2021
  • Chronická onemocnění – duben až červen 2021
  • Sedavá práce – červenec až říjen 2021
  • Rozmanitost pracovníků – listopad 2021 až leden 2022
  • Práce na dálku – únor až duben 2022
  • Budoucí generace – květen až srpen 2022
  • Psychosociální rizika – září až listopad 2022