You are here

Novinky

08/04/2021

Participativní ergonomie: jak může zlepšit zdraví a pohodu zaměstnanců a předcházet muskuloskeletálním poruchám?

participatory ergonomics.jpg

Nový diskusní dokument zkoumá přínosy používání participativní ergonomie, tedy zapojení zaměstnanců do plánování a kontroly pracovních činností, při řešení muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací.

Nastiňuje, jak postupovat při vytváření projektu participativní ergonomie, a popisuje několik reálných příkladů použití participativní ergonomie k řešení rizikových faktorů přispívajících ke vzniku muskuloskeletálních poruch na pracovišti, od kanceláří až po staveniště. Cenným nástrojem v oblasti participativní ergonomie je také náš informační list k mapování těla a rizik, který poskytuje podrobné pokyny, jak zapojit zaměstnance do hodnocení rizik a prevence muskuloskeletálních poruch.

Nikdo nezná práci lépe než ten, kdo ji vykonává, zapojit zaměstnance do identifikace rizik a hledání řešení proto dává smysl.

Přečtěte si diskusní dokument k participativní ergonomii

Prohlédněte si informační list k mapování těla a rizik

Přečtěte si náš článek v OSHwiki o provádění participativní ergonomie

Navštivte internetové stránky kampaně Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž