You are here

Novinky

24/10/2021

Posviťme si na muskuloskeletální poruchy během letošního Evropského týdne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

eu-week-220-2.jpg

Prevence muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací je záležitostí každého z nás! Agentura EU-OSHA se svými partnery slaví Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (25.–29. října) nabitým programem.


Po celé Evropě i mimo ni se konají akce, jejichž cílem je zvýšit povědomí o muskuloskeletálních poruchách souvisejících s prací a o nutnosti jejich řízení a prosazovat kulturu prevence rizik.


Kompletní seznam akcí konaných během Evropského týdne 2021


Více informací o tom, jak se zapojit a spustit vaši vlastní kampaň