You are here
WORKERS-1920x589px.jpg

Pracovníci

Pouze dobré pracovní podmínky po celý pracovní život mohou zajistit zdravé stárnutí a odchod do důchodu v dobrém zdravotním stavu. Udržitelný pracovní život navíc zajistí, aby starší pracovníci mohli zůstat v zaměstnání delší dobu a přispívat svými zkušenostmi a znalostmi k pracovní síle jako celku.

Zdroje shromážděné na této stránce vám poskytnou více informací o otázkách týkajících se stárnutí a pracovišť. Rovněž ukazují některé způsoby, jimiž lze řešit problematické situace týkající se bezpečnosti a zdraví, pokud na jejich řešení spolupracují zaměstnavatelé se zaměstnanci.

 

Doporučené zdroje pro vás

Případové studie

Případové studie, jako je ta následující, poskytují praktické příklady toho, jak jako zaměstnanec nebo zástupce odborů můžete spolupracovat se zaměstnavatelem na tom, aby vaše pracoviště bylo bezpečnější, zdravější a spravedlivější pro pracovníky všech věkových kategorií.

14. 2. 2014

Opatření pro starší pracovníky v nemocnici St. Olav

Přibližně 20 % zaměstnanců nemocnice St. Olav je starší než 55 let a náklady na jejich předčasný odchod do důchodu jsou vysoké – nemocnice si potřebovala udržet co nejvíce zkušených pracovníků. Ve spolupráci se svými odbory a externími poradci nemocnice vypracovala politiku zaměřenou na starší pracovníky, která zaměstnancům nad 55 let nabídla taková opatření jako další dny dovolené, školení a diskuse o práceschopnosti.


Více

Projděte si naše případové studie, kde najdete řadu nápadů na to, jak zlepšit pracovní podmínky pro všechny pracovníky na malých i velkých pracovištích.

Elektronický průvodce

Náš elektronický průvodce nabízí praktický návod na řešení otázek v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti v souvislosti se stárnoucí pracovní silou. Zkoumá klíčová témata, nabízí způsoby řešení problémů a poskytuje užitečné odkazy.

Další relevantní zdroje

Máme širokou škálu zdrojů o zdravém stárnutí na pracovišti. Zde je pouze několik z nich: krátký zábavný film, výběr praktických nástrojů a materiály pro kampaň, které vám mohou pomoci zvýšit informovanost a změnit chování na vašem pracovišti nebo chování pracovníků, které zastupujete.