You are here

Jak se zapojit

Chcete nám pomoci se šířením poselství kampaně? Do kampaně Nebezpečné látky se lze zapojit mnoha různými způsoby, a to např.:

šířením a zveřejňováním materiálů pro kampaň s cílem zvýšit informovanost,

organizováním aktivit a akcí, jako jsou vzdělávací kurzy, konference a soutěže,

využíváním a propagováním praktického elektronického nástroje,

účastí v soutěži Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště, která oceňuje organizace různých velikostí a z různých odvětví za inovativní přispění k BOZP,

účastí na Evropských týdnech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pořádaných každoročně v říjnu (43. kalendářní týden), které jsou centrem aktivit v oblasti BOZP v Evropě,

tím, že se stanete oficiálním partnerem kampaně, pokud jste celoevropská nebo mezinárodní organizace,

tím, že se stanete národním partnerem kampaně, pokud působíte na vnitrostátní úrovni,

tím, že se stanete mediálním partnerem kampaně, pokud jste národní nebo evropský sdělovací prostředek,

sledováním našich aktivit na sociálních sítích. Naleznete nás na Facebooku, Twitteru, LinkedIn a dalších sítích.