You are here
Media Partners

Mediální partneři kampaně

Naši mediální partneři s námi spolupracují na zvyšování povědomí o tématech kampaně pomocí různých kanálů pro reklamu a propagaci kampaně, které mají k dispozici. Tvoří exkluzivní skupinu novinářů a redaktorů z celé Evropy, kteří mají zájem o propagaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Partnerství je vyhrazeno sdělovacím prostředkům nebo publikacím, které jsou ochotny a schopny zapojit se do kampaně významnou měrou.

Staňte se mediálním partnerem kampaně