You are here

Практически инструменти и насоки

Практически инструменти и насоки

За да улесним оценката и управлението на риска от МСС на работните места, сме включили в нашата лесна за използване база данни разнообразни практически инструменти и материали с насоки, разработени на равнището на ЕС и на национално равнище.

Ресурсите включват примери от практиката и визуални материали и обхващат широк набор от сектори, видове опасности и мерки за превенция. Някои от тях са специално насочени към определени групи от заинтересовани страни, например работодатели, работници или ръководители, а други са предназначени да подпомогнат управлението на МСС при конкретни групи работници. Ресурсите могат да бъдат филтрирани по тези групи и по различни други категории, така че търсенето да става възможно най-лесно.