You are here

Примери от практиката

Връщане на работа на рецепция след костни фрактури, дължащи се на остеопения

27/07/2020 Вид: Проучвания на отделни случаи 3 страници

Рецепционистка, страдаща от контузии вследствие на инцидент, дължащ се на заболяване от остеоартроза и остеопения, се завръща успешно на работа след 6-месечно отсъствие.

В казуса е разгледано успешното съставяне и изпълнение на план за връщане на работа. Прости мерки, като поддържане на контакт със служителката по време на нейния отпуск по болест и даването на възможност за постепенно връщане на работа, се оказват от голямо значение.

Направена е оценка на работната станция и са направени корекции, за да се гарантира, че служителката може да работи без да изпитва болка. Казусът демонстрира необходимостта от сътрудничество между доставчиците на здравни грижи, отдела за човешки ресурси, преките ръководители и служителката за намиране на ефективни решения за връщане на работа.

  • Изтегляне във: