You are here

Публикации

Психосоциални фактори за превенция на свързаните с работата мускулно-скелетни смущения (МСС)

16/08/2022 Вид: Презентации

Въпреки че физическите рискови фактори обикновено оказват основно влияние върху свързаните с работата мускулно-скелетни смущения (МСС), психосоциалните фактори на работното място могат в значителна степен да допринесат за риска от развитие на МСС и за влошаване на вече съществуващ проблем.


В настоящата презентация в Power Point се разглежда каква би могла да бъде връзката между психосоциалните фактори и МСС и са предоставени полезни препоръки за установяване на източника на проблема и разработване на превантивни мерки.