You are here

Публикации

Предотвратяване на мускулно-скелетни смущения (МСС) чрез участие на работещите

13/05/2022 Вид: Презентации

В настоящата презентация се прави преглед на участието на работещите за предотвратяване на МСС и стъпките, които работодателите могат да предприемат, за да ги включат активно в процеса на установяване на мускулно-скелетните проблеми и избиране и изпълнение на най-добрите решения.


Прегледът се основава на следните публикации:


Участие на работещите в превенцията на мускулно-скелетни рискове на работното място


Предотвратяване на мускулно-скелетните смущения (МСС) чрез активно участие на работещите: съвети за добри практики


Можете също да изтеглите презентацията от Slideshare.

  • Изтегляне във:
  • Изтегляне във: