You are here

Канцерогени

Всяка година в ЕС 120 000 души развиват ракови заболявания поради експозиция на канцерогени по време на работа, което води до смъртта на близо 80 000 души. Това е неприемливо, особено като се има предвид, че много случаи на професионални ракови заболявания могат да бъдат предотвратени чрез управление на тази експозиция.

На работните места в ЕС има стотици канцерогени. Много от тях са резултат от работни процеси и трудно могат да бъдат контролирани. Предприятията често не са наясно, че за канцерогени се прилага много по-строго законодателство, отколкото за други опасни вещества.

Канцерогените биха могли да представляват проблем на работното ви място — научете повече с нашите лесни за ползване материали и насоки.