You are here

Новини

20/09/2022

От справянето с големи работни натоварвания до справянето с болката — време за анализ на свързания с работата стрес и МСС

HL_Doc.jpg

Високите изисквания към работата и ниската удовлетвореност от работата могат да причинят или изострят свързаните с работата МСС. Тъй като са тясно свързани, по-добре е психосоциалните рискове и МСС да бъдат разрешавани заедно.


За да научите повече, вижте нашите практически материали. На разположение е информационна листовка със съвети за установяване на рисковете. Нашата презентацията във формат Power Point посочва превантивни мерки. Освен това базата ни данни съдържа източници, като конкретни примери и визуални материали, обхващащи кръг от сектори и видове опасности.


Прочетете информационната листовка и презентацията в PPTПсихосоциални фактори при превенцията на свързани с работата мускулно-скелетни смущения (МСС)“


Разгледайте полезните практически инструменти и указания относно психосоциалните рискове и МСС на EU-OSHA