You are here

Новини

24/10/2021

Да хвърлим светлина върху МСС по време на тазгодишната Европейска седмица за безопасност и здраве при работа

eu-week-220-2.jpg

Предотвратяването на свързани с работата мускулно-скелетни смущения (МСС) е работа на всеки! EU-OSHA и партньорите честват Европейската седмица на безопасност и здраве при работа (25 до 29 октомври) с пълна програма.


В цяла Европа и извън нея се провеждат събития, за да се повиши осведомеността за свързаните с работата МСС и необходимостта от овладяването им и да се насърчи култура на превенция на риска.


Вижте тук пълния списък на събитията по време на Европейската седмица 2021 г.


Научете как да се включите и започнете своя собствена кампания