You are here
Infosheet on substitution.jpg

Информационен бюлетин за заместване на вещества

Най-добрият начин да се намалят рисковете е премахване или замяна на опасните вещества, а най-важната стъпка в този процес — цялостната оценка на риска. Събрали сме различни основни принципи, практически съвети, най-добри практики, инструменти и методи за оценка на риска и полезни препратки, които ще ви направляват през поетапния процес на замяната. Вж. още