You are here

Как да се включите

Искате ли да ни помогнете да предадем посланието на кампанията? Можете да се включите в кампанията „Опасни вещества“ по различни начини, включително като:

разпространявате и публикувате материали за кампанията в помощ на повишаването на осведомеността;

организирате дейности и събития, като учебни курсове, конференции и конкурси;

използвате и рекламирате практичния електронен инструмент;

участвате в конкурса Награди за добри практики в рамките на кампанията „Здравословни работни места“, в който организации с различни размери и от различни сектори получават признание за иновативен принос към безопасността и здравето при работа (БЗР);

участвате в Европейските седмици за безопасност и здраве при работа през октомври всяка година (43-та седмица от календара) — центърът на дейността за БЗР в Европа;

станете официален партньор на кампанията, ако сте общоевропейска или международна организация;

станете национален партньор на кампанията, ако работите на национално равнище;

станете медиен партньор на кампанията, ако сте национална или европейска медия;

получавате актуална информация чрез нашите дейности в социалните мрежи. Потърсете ни във Facebook, Twitter, LinkedIn и други.