You are here

Media Partners

Медийни партньори на кампанията

Нашите медийни партньори работят съвместно с нас за повишаване на осведомеността относно темите на кампанията, като използват своите канали за реклама и популяризиране на кампанията. Те представляват специална група от журналисти и редактори от цяла Европа, които се интересуват от популяризирането на темата за безопасността и здравето при работа.

Предоставяме партньорство преди всичко на медии или издания, които имат желание и могат да се ангажират с кампанията в значителна степен.

Станете медиен партньор на кампанията

 

Find the media partner in your country

AT.gif
Австрия
BG.gif
България
CZ.gif
Чешка република
DE.gif
Германия
ES.gif
Испания
FI.gif
Финландия
FR.gif
Франция
IT.gif
Италия
MK.gif
Македония
PL.gif
Полша
PT.gif
Португалия
SK.gif
Словакия
UK.gif
Обединено кралство